Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/1467 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2019年 3月 24日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2019-03-24
緯度経度:36.1839448, 139.9703369141
所在地:茨城県下妻市下妻(08210)
場所:観音寺
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ