Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/1760 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2019年 5月 8日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2019-05-08
緯度経度:35.8293317, 137.960144043
所在地:長野県伊那市上新田(20209)
場所:路傍
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ