Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/180 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2017年 7月 7日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2017-07-07
緯度経度:35.617188, 139.1554260254
所在地:神奈川県相模原市緑区小渕(14151)
場所:小渕ふれあいの森
種類:月待塔, 二十六夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ