Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/705 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2018年 5月 5日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2018-05-05
緯度経度:35.725465, 140.2662963867
所在地:千葉県印旛郡酒々井町酒々井(12322)
場所:勝蔵院
種類:月待塔, 十五夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ